სია 1

შადრევნების მონტაჟი

შადრევნების მონტაჟი

სამშენებლო მოედანი-09
სამშენებლო-მოწყობილობა-08
სამშენებლო მოედანი-07
სამშენებლო მოედანი-06
სამშენებლო მოედანი-05
სამშენებლო მოედანი-04
სამშენებლო მოედანი-03
სამშენებლო მოედანი-02
სამშენებლო მოედანი-01